top of page

Vertrouwen is het fundament!

Vertrouwen is weer volop in beeld nu we met zijn allen aan het worstelen zijn over onze nieuwe manier van samenwerken.

Wij merken dat de worsteling met nieuwe vormen van samenwerking discussies en twijfels geeft en vraagt om beleid en afspraken en inlevingsvermogen. Dit zet je aan het denken. Ook over vertrouwen, een waarde die nu weer meer op de voorgrond staat.


Vertrouwen verrijkt en versterkt

In de krappe arbeidsmarkt waarin we nog wel jaren blijven zitten, is vertrouwen een van de factoren die cruciaal is om medewerkers te blijven binden en boeien. Een gebrek aan vertrouwen kan als effect hebben dat mensen zich niet gezien en gehoord voelen, afschakelen, of zelfs vertrekken.


Werken vanuit vertrouwen leidt tot een werkomgeving waar je dingen durft te zeggen, waar je voor je mening uit kunt komen en met plezier samenwerkt, kortom, waar je constructief een conflict aan kunt gaan om tot betere acties en afspraken te komen. Het goede gesprek wordt gevoerd. Verschillen worden onderzocht en benut waardoor je samen verder komt.


Leidinggevenden en teams die in vertrouwen durven werken krijgen hier dan ook veel voor terug. Minder stress, meer energie en betrokkenheid, meer productiviteit, minder verzuim, meer vrijheid om te leren en ontwikkelen, meer eigenaarschap en betere resultaten.


Investeren in de samenwerking en het goede gesprek wordt soms als luxe gezien want er moet geleverd worden…., geen tijd te verliezen.

Een gemiste kans! Er wordt minder gekeken naar de tijd (en dus geld) die het kost om het werk over of dubbel te doen, conflicten op te lossen, of nieuwe medewerkers te werven.


Een voorbeeld uit de praktijk

Een vriendin was heel enthousiast gaan werken bij een nieuwe organisatie. Tijdens het kennismakingsgesprek was een beeld geschetst van een organisatie die wilde groeien en graag gebruik maakt van ieders potentieel. In haar inwerkperiode werd ze nogal “op haar nek gezeten” door degene die haar begeleidde. Dat vond ze niet zo’n probleem. Maar na enige tijd merkte ze dat hier geen verandering in kwam. Als ze zelf initiatief nam werd gezegd ‘zo doen we dat hier niet’. De leidinggevende ‘zat er bovenop’ en corrigeerde constant waardoor ze zich onzeker en verkrampt ging voelen. Toen ze een collega aansprak zei hij, ja zo werkt dat hier nu eenmaal. Je moet gewoon gas terugnemen… en het accepteren.

Dat deed ze dus niet! Ze heeft nu een andere baan waarbij zij de ruimte voelt om haar kennis en ervaring in te brengen.


Slim vertrouwen

Maar hoe doe je dat nou, werken vanuit vertrouwen?


Vele mensen associëren de kreet vertrouwen met blind vertrouwen, het soort vertrouwen wat je met mensen hebt die je al jaren kent, waar je je hand voor in het vuur durft te steken! Dat vertrouwen moet gebouwd worden.


Er zijn echter heel wat situaties waarin je graag vanuit vertrouwen wilt werken, maar dat (nog) niet lukt. Bijvoorbeeld omdat je nog echt niet weet wat iemand kan bieden, het eerder mis is gegaan, of er te veel risico’s zijn.


Wat dan helpt is om te werken vanuit de principes van slim vertrouwen. Slim vertrouwen is een kreet die bedacht is door Stephen Covey (ja, de zoon van…).


Het gaat er bij slim vertrouwen om dat je werkt vanuit een basishouding van vertrouwen en weet welke dingen voor jou, of je organisatie zo belangrijk of risicovol zijn dat je de vinger aan de pols wil houden en waar je over twijfelt.


Door een open gesprek aan te gaan met je collega of je team over kaders en verwachtingen en twijfels investeer je in vertrouwen. Helder en open. Je geeft duidelijkheid, spreekt je waardering uit en bespreekt het gedrag waar je (nog) onzeker over bent.


Het goede nieuws is dat veel mensen het helemaal niet gek vinden als je twijfelt, dat doen zij zelf ook! Door dat samen te bespreken en hierop te coachen ontstaat ook wederzijdse groei. Het helpt ook om vooraf criteria te bespreken waaraan het resultaat moet voldoen. Wees je vooral bewust dat het over gedrag en resultaten gaat en niet over de persoon en maak het niet te zwaar!


Vier tips om aan vertrouwen te bouwen:

1. Je oordeel uitstellen

Als er iets gebeurt waar je door verrast wordt, ga op onderzoek uit. Trek niet meteen conclusies. Bevraag je collega zonder direct in (ver)oordelen te schieten of er een mening over te hebben. Wie weet ontdek je iets over de ander of je zelf wat je weer verder brengt? Realiseer je dat je zelf ook vaak een bias hebt, een bijzondere bril, waardoor je de wereld ziet en bepaalt wat werkt en niet werkt. Het goede gesprek voeren over jouw beeld en het beeld van je collega werkt vertrouwen in de hand als je het open en zonder oordeel kunt doen.

2. Jezelf laten zien

Wij zien in ons werken met groepen steeds weer, dat als mensen elkaar beter kennen, elkaars behoeften en drijfveren kennen, ze elkaar ook meer durven vertrouwen. En dat gegroeide vertrouwen leidt vervolgens weer tot meer informatie en kennis die gedeeld wordt, betere discussies en beter afspraken. Minder over elkaar praten en meer met elkaar. Als het nodig is. En als het niet nodig is, elkaar juist met rust laten, zodat ieder op zijn eigen manier de resultaten kan bereiken. Dat scheelt heel veel vergaderen, de winst is enorm! Leidinggevende spelen hierin een bijzondere rol, omdat vertrouwen snel groeit als zij voorop durven te gaan door zich kwetsbaar en open op te stellen.

3. Betrouwbaar zijn

Ben jij betrouwbaar in het nakomen van je afspraken en het naleven van de normen en waarden? Of lukt het toch niet altijd? Om hierin te groeien is vaak wel wat zelfonderzoek nodig. Waardoor kom je bijvoorbeeld te laat? Wat maakt dat jij een kwartiertje later wel ok vindt, terwijl je weet, of zou kunnen weten, dat de ander daar veel last van heeft. Waarom beloof je te veel? Is het voor jou moeilijk om nee te zeggen? Spreek je je uit over onacceptabel gedrag? Ook hier is de rol van de leidinggevende een bijzondere, niet alleen door zelf op voorbeeldige wijze toezeggingen na te komen maar ook maar ook op de momenten van de waarheid door zich uit te spreken, zaken niet te laten sudderen.

4. Waardering tonen

De link tussen waardering en vertrouwen is dat je door waardering laat zien dat je de ander als mens accepteert en serieus neemt. Je ziet wat hij goed doet, en je spreekt dat uit. Dat geeft niet alleen vertrouwen, maar bouwt ook aan het zelfvertrouwen van je medewerker of collega.

5. Openheid, spreek je uit!

Weet waar je ‘op aanslaat’, waar je kramp van in je buik hebt en waar je hoge normen op hebt….. Neem verantwoordelijkheid voor het uitspreken van je behoeften in het moment, spaar het niet op tot het te laat is, waardoor de ander geen kans meer heeft om vertrouwen te bouwen.


Kijk ook eens in de spiegel

En misschien is de belangrijkste tip wel, dat je ook kritisch blijft kijken naar jouw eigen vertrouwensprofiel. Als je merkt dat je iemand of een situatie niet vertrouwt zegt dat ook iets over de bril waarmee je kijkt. Zorg dat je dit niet als een universele waarheid ziet.


Mocht je vragen hebben, willen sparren of met je organisatie of team aan de slag, bel gerust!

Commentaires


Uitgelichte berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page