top of page

MENSELIJK KAPITAAL GROEIMODEL

Het Menselijk Kapitaal groeimodel beschrijft diverse fasen waarin organisaties, of organisatieonderdelen, zich kunnen bevinden. Het laat zien welk gedrag kenmerkend is voor iedere fase, welke mindset daaronder ligt en welke veranderfocus helpt om in de volgende fase te komen. Hierbij bouwt iedere fase voort op de eerdere fase, gericht op behoud van het goede en eliminatie van de belemmeringen.

VAN RESULTAATGERICHT NAAR WAARDE BEWUST;
DE MEEST DOMINANTE OVERGANG

Wij zien dat organisaties zich het afgelopen decennium sterk hebben gestort op de resultaatgerichte fase, op efficiëntie en effectiviteit, waarbij ontwikkelingen in de informatietechnologie enorm hebben geholpen om zaken meetbaarder, inzichtelijker en efficiënter te maken. Hierdoor zijn enorme stappen genomen op het gebied van de efficiëntie en effectiviteit. Allerlei diensten waar we nu van genieten, zoals levering van producten via online bestellingen, reizen boeken via internet, elektronisch bankieren etc., zouden er niet zijn zonder de verworvenheden, de mindset en het gedrag van deze fase.

 

Tegelijkertijd zien we dat deze fase ook vervreemding kan creëren. Dat de planning en control cyclus, processen, procedures en registraties doelen worden in plaats van een hulpmiddel en dus ten koste gaan van de primaire dienstverlening, het waarde toevoegen voor de klant. De bedoeling wordt dan uit het oog verloren en de energie vliegt het raam uit. Wij zien in de praktijk steeds meer organisaties op zoek gaan naar een werkwijze waarin proactieve medewerkers de klant weer centraal zetten. In ons model is dat Fase 4: ‘Waarde Bewust’

EEN NIEUW GLAZEN PLAFOND?
LATEN WE HET SAMEN BREKEN!

Het lijkt wel of er een soort onzichtbaar glazen plafond in organisaties zit. Veel organisaties hebben een missie, die draait om excellente klantbediening door proactieve medewerkers. In de praktijk blijkt het echter lastig om daar te komen, patronen die zijn ontwikkeld bij het komen tot een resultaatgerichte organisatie, vormen veelal de rem om de volgende stap te nemen.

 

Vitaal door Menselijk Kapitaal biedt inzichten en ondersteuning zodat organisaties deze stap wél zetten.

 

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van alle relaties, en daarmee ook alle samenwerking.

 

Samen met (management) teams onderzoeken we wat vertrouwen is, hoe het staat met het vertrouwen in de organisatie en hoe het kan groeien. Dat is het goede nieuws: vertrouwen is goed te  bouwen. Het vinden van een goede balans tussen “beheersen” en vertrouwen is essentieel om van het niveau van “resultaatgericht” naar “waardebewust” te komen.

 

Visie

Zonder goed zicht op het “waarom”, een aansprekend doel, raken mensen niet verbonden met een organisatie. We zoeken naar een visie en doelen die mensen raken en iets zeggen. Waar ze voor willen gaan en hun bijdrage aan willen leveren.

Hoe doen wij dat? Opvallend is dat veel mensen zich ‘gestuurd’ voelen door een ‘anonieme’ organisatie.

Met behulp van interventies zorgen wij voor een door de professionals gedragen visie en enthousiasmerende doelstelling, waarbij de professional zelf het stuur in handen neemt en zich actief inzet om waarde toe te voegen voor diegenen waar de organisatie het voor doet.

 

Leiderschap

Leidinggevenden maken het verschil bij de beïnvloeding van een bestaande cultuur. Ze kunnen de beoogde verandering versterken of in de weg zitten. In onze workshops brengen we in kaart hoe de huidige en gewenste cultuur eruitziet en wat de rol van de leidinggevenden is.

Als de spiegel voldoende inzichten heeft gegeven, bieden we met diverse interventies en coaching ondersteuning voor de ontwikkeling van leidinggevenden.

Teams

Binnen organisaties die waarde creëren moet écht samengewerkt worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezige diversiteit in een snel veranderende omgeving. Kennis, taakomschrijvingen en processen zijn in beweging en bieden minder vastigheid dan voorheen. Waarde wordt toegevoegd als mensen bereid zijn om aan de grenzen van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden te tornen én als ze om kunnen gaan met collega’s die dit ook doen.

 

Het is van belang dat het vermogen wordt ontwikkeld om in snel veranderende omstandigheden toch slagvaardig en professioneel te handelen. Deze tijd vraagt om een andere manier van leren, ontwikkelen en innoveren. Met diversiteit in kennis, kunde, persoonlijkheid en achtergrond én in generaties.

 

Excellent teamwork zorgt voor excellente klantbediening!

bottom of page