top of page

De 5 beste lessen uit onze samenwerking als team

Vijf jaar werken wij intensief samen en ondersteunen wij organisaties bij teamontwikkeling. Wij hebben veel geleerd, over onszelf én onze samenwerking. Wij durven te stellen dat wij inmiddels een geolied en effectief team zijn. Tijd om onze ‘lessons learned’ te delen.


Onze 5 mooiste lessen:1. Investeren in diversiteit loont

Om diversiteit echt te benutten moet je investeren in elkaar.

We hebben tijd geïnvesteerd in onze samenwerking. Om elkaar te leren kennen, maar vooral om elkaars drijfveren en onze verschillen te accepteren. Vanuit de overtuiging 1+1=3 en dat wij juist door onze verschillen meerwaarde bieden. De verschillen die wij hebben weten we nu echt te benutten!

De tijd die het kostte leverde veel op. Vertragen om te versnellen werkt, dat weten wij ook uit eigen overtuiging.


Wij komen uit twee heel verschillende werelden. Overheid en industrie. Dan beginnen de verschillen al op het niveau van taal. In beide werelden speelt vaak hetzelfde, maar worden andere woorden gebruikt om dit te benoemen. Woorden als eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid, worden niet overal op dezelfde manier gebruikt.


Daarnaast hebben we, zoals in ieder team, ander persoonlijke stijlen. En dan wordt het pas echt spannend als je voor een groep staat, en van je van je partner afvraagt “waar ze in godsnaam mee bezig is”. Vanuit je verlangen om het goed te doen kan het dan moeilijk zijn om je collega met een andere aanpak de ruimte te geven. We hebben veel geïnvesteerd om de waarde van ieders stijl te gaan begrijpen, en vervolgens de ruimte te geven. Vanuit het vertrouwen dat wij beiden voor hetzelfde doel gaan.


2. Bouw aan vertrouwen

Wat ons enorm geholpen heeft om aan vertrouwen te bouwen is dat we vanaf het begin een heldere gezamenlijke passie hadden. We wisten heel goed wat voor waarde we wilden toevoegen bij de klant. En we leerden al snel dat we een aantal waarden delen.

Dat is een enorm fijn fundament gebleken voor vertrouwen. Als weet dat je collega werkt vanuit de goede bedoeling en vanuit een aantal gedeelde waarden, maar het wel heel anders aanpakt, dan is dat ok.


Ook de openheid die dit met zich meebrengt is cruciaal voor vertrouwen. Vanuit gedeelde passie en waarden is het makkelijk om jezelf bloot te geven, echt te laten zien wie je bent en waar je mee worstelt, zodat het vertrouwen groeit.


‘In de kern verbinden we, in de verschillen voegen wij toe’


3. Onderzoek elkaars behoeftes

Op het niveau van behoeftes kun je het niet met elkaar oneens zijn. Ze zijn er gewoon, en als je ze van elkaar weet, dan helpt het zo enorm en een plannetje te maken waarin aan ieders behoefte wordt voldaan.

Zo had een van ons de behoefte om meteen na een workshop te evalueren. De ander had juist de behoefte om even te ontspannen na gedane arbeid en los te laten. Dat ging wringen, we kwamen beiden niet aan onze trekken. Wat we nu doen is even de goede punten, de dingen waar we blij mee zijn delen, en in de dagen daarna een echte evaluatie doen; wat ging goed, wat willen we beter en wat gaan wij anders doen.


Wat ook mooi is, is dat wij merken dat wij het ook belangrijk vinden om lol te hebben. Zware onderwerpen worden afgewisseld met luchtigheid én het mag best leuk zijn. Dat dat werkt krijgen wij ook veel van onze klanten terug.


4. Wrijving geeft glans.

Af en toe een botsing of stevige discussie klaart de lucht. Ook bij ons is het natuurlijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Soms zijn we het voor, zit een van ons niet lekker in haar vel, en vertelt dit aan de ander. Dat geeft meteen begrip. Maar soms komen we ook in verhitte discussies terecht over inhoud, aanpak, hebben we verschillende dingen waargenomen, en willen we allebei gelijk krijgen.


Doordat we veel geïnvesteerd hebben in elkaar leren kennen en begrijpen, mogen die conflicten er zijn. We hebben het vertrouwen dat het weer goed komt. En daardoor worden we er ook niet helemaal door uit het lood geslagen en kunnen we ze inmiddels constructief gebruiken. Uiteindelijk komen we na zo’n conflict altijd weer een stap vooruit, we worden er beter van! Tijdens coronatijd waren wij het best vaak eens en hebben wij zelfs uitgesproken dat het weer tijd werd voor een conflictje!


5. Vragen stellen helpt!

Verduidelijkende vragen, vragen over de ander of vragen over jezelf (feedback).

Afgelopen jaar hebben we onze passie voor het stellen van vragen weer opgepoetst en met velen van jullie gedeeld in onze online workshops ‘Vurige vragen’, vragen die beweging brengen. We hopen daarmee onze omgeving te prikkelen om iets te doen wat altijd helpt als zaken vastzitten; stel een vraag. Zo gaan we elkaar beter begrijpen, komen we dichter tot elkaar in plaats van dat er verwijdering ontstaat door polarisaties.


In onze samenwerking hebben we ook gezien dat het overstappen van stelling naar vraag altijd helpt als we vast dreigen te zitten. Als er ongemak ontstaat is er altijd wel één van ons die een vraag stelt. We gebruiken de vaardigheid om vragen te stellen ook om inhoud te ontwikkelen; één van ons interviewt de ander, stelt mooie vragen, en de inhoud groeit als kool.


En als laatste; af en toe even vragen om feedback. Ook al doen we het regelmatig, er blijft toch nog altijd iets spannends aan zitten. Het levert echter zoveel op dat wij door het ongemak heen gaan en het blijven doen!

Comentários


Uitgelichte berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page