top of page

DI2, geen paarlen voor de zwijnen...


We hebben veel reacties gehad op ons artikel over ‘Duurzame Inzetbaarheid, HR hobby of van levensbelang?’. Van een uitnodiging voor een gesprek om ‘het er eens over te hebben’, tot het delen van de irritatie die het woord Duurzame Inzetbaarheid oproept. Het triggerde ons in ieder geval om verder te gaan rondom dit onderwerp. Inmiddels zijn we zover dat we, samen met Annemarie Lootsma, een visie en een aanpak hebben ontwikkeld, met de werktitel DI2.

We noemen dit project Duurzame Inzetbaarheid Kwadraat, of DI2. Waarom?

In de praktijk wordt vaak geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid door opleidingsprogramma’s en vitaliteitsincentives (bewegen en gezond leven) aan te bieden aan medewerkers, zonder tegelijkertijd te werken aan de stijl van leidinggeven en de cultuur van de organisatie zodat zij passend blijven bij de duurzame inzetbare medewerker.

Diegenen die van deze programma’s en incentives gebruik maken zijn vaak al gemotiveerd om duurzaam inzetbaar te blijven. Anderen worden niet of veel minder bereikt.

Daarnaast bestaat het risico dat de duurzaam inzetbare medewerker zich niet herkent in de stijl van leidinggeven, de cultuur van de organisatie en vertrekt. Leuk voor de medewerker maar desinvestering voor de organisatie. Paarlen voor de zwijnen!

Wij nemen de aspecten leiderschap en cultuur mee in onze aanpak, waardoor de gehele organisatie bereikt wordt en er meer reden is voor de duurzaam inzetbare medewerker om te blijven.

Onze missie is inmiddels wel duidelijk:

Organisaties bouwen

met duurzaam inzetbare mensen

die met plezier waarde toevoegen!

Mensen blijven niet zomaar inzetbaar. Er zijn allerlei redenen waardoor inzetbaarheid afneemt. Blijvend of tijdelijk. Organisaties kunnen hier veel invloed op uitoefenen. En wij willen hen graag ondersteunen, door te investeren in de leiderschapsstijl, en de cultuur, de HR-ondersteuning, de samenwerking in teams en de eigen regie van het individu. Zodat we alles doen om een omgeving te bouwen waarin mensen lef hebben om te groeien en bespreekbaar te maken wat er wel en nog niet goed gaat. Een omgeving waarin de appeltjes en de sportschool niet alleen gebruikt worden door de al bekeerden maar waarin iedereen aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid en de mensen die iets nodig hebben om duurzaam inzetbaar te zijn dit kunnen benoemen en krijgen!

Erg leuk om te doen, dat bouwen aan onze visie. We hebben de interventies inmiddels wel op een rijtje en zijn aan het werken aan een scan, op basis van het Menselijk Kapitaal Groeimodel, waarmee organisaties kunnen zien waar ze staan en zien aan welke knoppen zij het beste kunnen draaien, zodat niet alles wordt aangepakt en ze aan de slag kunnen gaan met maatwerk.

Uitgelichte berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page