VITAAL DOOR

MENSELIJK KAPITAAL

VITAAL DOOR MENSELIJK KAPITAAL

Vitaal door Menselijk Kapitaal zet zich in om menselijk potentieel in organisaties tot volle wasdom te laten komen en ondersteunt organisaties om op vitale wijze veranderingen te realiseren.

WIJ BEGELEIDEN ORGANISATIES OM BETERE RESULTATEN TE HALEN DOOR:
  • Te bouwen aan een vitale organisatie die waarde toevoegt voor de klant.

  • Strategische doelen te verbinden aan vitaal leiderschap.

  • Op zoek te gaan naar belemmerende en versterkende patronen om de doelen te bereiken.

  • Eigenaarschap en (persoonlijk) leiderschap te vergroten.

  • Een effectievere samenwerking in- en tussen teams.

ONZE VISIE

Wij werken vanuit de visie dat de mens de factor is die organisaties duurzaam succesvol maakt. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in bewuste betrokkenheid en eigenaarschap van het individu, maximaal waarde oplevert voor de klant en de maatschappij.

 

Als resultaat hebben wij een betrokken medewerker voor ogen in een vitale organisatie die duurzaam en wendbaar meerwaarde levert voor de klant. Een vitale organisatie werkt doel- en omgevingsgericht en beschikt over een groot adaptief vermogen.

 

Door onze aanpak ontstaat bewustwording, beweging en borging van datgene wat de organisatie vitaal houdt. Wij faciliteren de organisatie bij de gewenste transformatie van individuen, teams en leidinggevenden.

LAATSTE NIEUWS & BLOGS
Please reload

Please reload

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle

Voor contact met Mary Bouma:
Telefoon: 06-28195866

Voor contact met Astrid Mimmel:
Telefoon: 06-22468822

Email: info@vitaaldoormenselijkkapitaal.nl

KvK nr. 66304067 – BTW nr. NL. 856486930.B01

|   Powered by Fast Company

© 2016 Vitaal Door Menselijk Kapitaal