top of page

VITALE ORGANISATIE

Een vitale organisatie biedt de medewerkers een context waarin de verbinding met het doel en de klant vanzelfsprekend zijn en waarin de energie, de inspiratie, de ideeën soepel stromen.

Dat voelen klanten! Klanten herkennen intuïtief een vitale organisatie.

We werken met de driesprong bewust worden, bewegen, borgen

"Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen."

- Darwin

BEWUST WORDEN VAN DE EIGEN VITALITEIT:

Onze diagnose over vitaliteit maken wij op basis van vragen en interviews, in de organisatie en soms ook in de keten. Daarnaast gebruiken wij data die een teken van (het ontbreken van) vitaliteit kunnen zijn, zoals klanttevredenheid, verzuim en retentie. Hierdoor ontstaat inzicht. De omvang en diepgang van de diagnose is afhankelijk van de vraag.

BEWEGING CREËREN:

Om beweging te creëren zoeken we naar een gezamenlijke ambitie, verbinding van mensen aan de strategie en de doelen. Zijn de doelen helder, heeft er een vertaling plaatsgevonden naar teams? En naar individuen? Hoe heeft het proces van verbinding plaatsgevonden? In co creatie? Of top-down?

 

Ook kijken we hoe de strategie en de doelen zich vertalen in leiderschap en samenwerking, ondersteunende structuren en processen en patronen in de organisatie? Zijn deze behulpzaam of belemmerend? Welke ruimte krijgen en nemen teams en medewerkers om belemmeringen op te lossen?

BORGEN:

Als de gewenste beweging op gang is gaan we met de mensen in de organisatie borgen. Dat is voor ons iets anders dan vastzetten; we gaan op zoek naar die werkwijzen en processen die ervoor zorgen dat de beweging op gang blijft en dat ruimte blijft ontstaan voor nieuwe veranderingen.

Diagnose, ambitie, procesbegeleiding, training, organisatie- team- en individuele coaching, leiderschapsontwikkeling.

WAT ZETTEN WE IN:
bottom of page