top of page

TEAMONTWIKKELING

IN EEN VITALE ORGANISATIE

Als we met een team aan het werk gaan, dan doen we dat ook echt samen. Samen creëren we een maatwerktraject. We kijken waar het team staat, wat het nodig heeft en hoe de “harde” opdracht van het team verbonden kan worden met de “zachte” samenwerking. 

 

Succesvolle teams maken het verschil in een vitale organisatie. Heeft het team een heldere ambitie, weten ze waartoe ze er zijn en hoe ze het verschil kunnen maken in de organisatie? De thema’s die wij daarbij verkennen zijn gericht op doel- en waardebewustzijn, vertrouwen, commitment, eigenaarschap, dynamiek binnen het team en met de omgeving.

Het is van belang dat het vermogen wordt ontwikkeld om in snel veranderende omstandigheden toch slagvaardig en professioneel te handelen. Deze tijd vraagt om een andere manier van leren, ontwikkelen en innoveren. Met diversiteit in kennis, kunde, persoonlijkheid en achtergrond én in generaties.

 

Waarde wordt toegevoegd als mensen bereid zijn om aan de grenzen van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden te tornen én als ze om kunnen gaan met collega’s die dit ook doen.

 

Excellent teamwork dus.

 

"Mooie dingen in organisaties worden nooit gerealiseerd door één persoon, ze worden gerealiseerd door een team"

- Steve Jobs

MANAGEMENTTEAM

Voor managementteams is leiderschap vanuit samenspel als team cruciaal. Immers, in dit team wordt de ambitie voor de organisatie vormgegeven.

Daarnaast heeft het managementteam een belangrijke rol in het verbinden van diverse stakeholders. Juist voor dit team is het van belang om naast onderwerpen als leiderschap en teamdynamiek veel aandacht te besteden aan richtinggevende processen zoals visie, en ambitie en deze te verbinden met alle stakeholders in- en extern om de organisatiedoelen te bereiken.  

Gezamenlijk wordt een beeld gecreëerd van succes voor de organisatie en de rol die het team speelt in het realiseren daarvan. We bekijken patronen in het team en ontdekken samen hoe het team en de teamleden zich verder kunnen ontwikkelen en effectief leiderschap kunnen vertonen in een vitale organisatie. 

ONDERNEMINGSRAAD

De ondernemingsraad is, als team, een belangrijke partner van het management in een vitale organisatie. Een bijzonder team, want vaak gedreven door idealen doen zij hun werk gedeeltelijk ook buiten de gebaande paden en moeten ze als team beslissingen nemen vanuit gelijkwaardigheid en diversiteit.

Dit levert bijzondere uitdagingen op in de samenwerking. Binnen het team, maar ook in samenwerking met management en de medewerkers van een organisatie.

 

Ondernemingsraden krijgen inzicht in de processen en handvatten voor het onderhouden en verbeteren van deze samenwerking, die bijdragen aan hun interne samenspel met behoud van de meerwaarde van diversiteit. 

bottom of page