top of page

Duurzame Inzetbaarheid Kwadraat 

Wij hebben ervaren dat organisaties met vragen op het gebied van winstgevendheid, vernieuwing, resultaat, eigenaarschap en initiatief ook tegen problemen aanlopen in de inzetbaarheid en de aansturing van hun mensen.

 

Daarom focussen wij op duurzame inzetbaarheid.

 

In het kwadraat; want we denken verder dan de traditionele benadering van duurzame inzetbaarheid.

 

Op basis van een scan kijken we waar de harde pijnpunten zitten en maken we een interventieplan. Wij koppelen dit aan de doelen van de organisatie. We kijken expliciet naar leiderschap, de cultuur en de HR ondersteuning in een organisatie omdat uit onderzoek blijkt dat dit kern-factoren voor inzetbaarheid zijn.

Onze missie:

Organisaties bouwen met duurzaam inzetbare mensen die met plezier waarde toevoegen.

 

 

Screen Shot 2020-02-06 at 12.00.55.png
bottom of page